Anketlerimiz

Yoklarımız

Elverenler

Elçekenler
Prof Dr Kalbiye Yalaz, Doç Dr. Banu Anlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ÇOCUK HASTANESİ
ANKARA

Sayın Doktor,

Kızamık aşısının tüm bireylere uygulanabildiği toplumlarda kızamık enfeksiyonunun geç komplikasyonu olan Subakut Seklerozan Panensefalite (SSPE) çok az rastlanırken Türkiye başta olmak üzere Orta Doğu ülkeleri, Hindistan, Yogoslavya ve Pollonya'dan önemli sayıda vaka bildirilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Nörolojisi Ünitesi 1985 yılından beri Türkiye Ulusal SSPE Kayıt Merkezi olarak görev yapmaktadır. Bütün üniversite, sağlık kuruluşları ve doktorların katkıları ile ulusal SSPE kayır merkezine bildirilen hasta sayısı on yılda 570'lere ulaşmıştır

Çocukluk yaş gurubunun bir hastalığı olarak bil,inen SSPE lerin zamanla daha ileri yaş guruplarına adölesan ve genç erişkin yaşlara kaydığı, daha kronik hastalık semptomları gösterdiği dikkati çekmiştir. Hastaların baş vuruları çocuk hekimlerinden Nöroloji, Ruh Sağlığı ve Nöroşirurşi uzmanlarına kaymaktadır. Sizlerle süre gelen SSPE kayıt ve diğer konulardaki işbirliğinin önemini vurgulamak ve SSPE nin epidemiyolojisi, tanuı ve tedavi konusunda daha önce yapılan ve yaptıklarımızı özetlemek amacıyla ilişikteki dökümanları sunuyoruz.

Hacettepe Çocuk Nöroloji Ünitesi Türkiye SSPE Kayıt Merkezi olması yanında Uluslar arası SSPE koordinasyonu Merkezi görevini üstlenmiş bulunmaktadır. Uluslararası koordinasyon kapsamı içinde SSPE vakalarının bildirimi, tanı kriterlerinin üniform olması, tedavinin ve araştırılmalarının planlanması da öngörülmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda Ekim 1994 ABD/ San Francisco toplantısının devamı olarak yıllık SSPE toplantısı 5-6 Ekim 1995'de Ankara Hacettepe Hastanesi Çocuk Nöroloji Ünitesi'nde yapılacaktır.

SSPE dökümantasyonu için genel bilgiler, nörolojik ve psikolojik test formları, hasta bildirimi formları ilişiktedir. Konu ile ilgili sorunların ve eğitim proğramlarının tartışılması için aşagıda ki telefon ve faksa baş vurabilirsiniz

Saygılarımızla,
Prof Dr Kalbiye Yalaz
Proje Yönetmeni

Doç Dr. Banu Anlar
Proje Yönetmeni

Tel: 0312 311 3711
Faks: 0312 310 62 62

Oçu Oluşum-SSPE- Hasta ve Yakını Hakları Derneği
Uğur Mumcu Mah. Umut Sitesi No:11 Ostim/ Yenimahalle/ Ankara
Tel:0312 354 5959 Faks:0312 354 5092 GSM:0505 324 6607
ocuolusum@gmail.com  ocusspe-hastahaklari@ttnet.net.tr